http://couniniotis.gr/wp-content/uploads/2013/07/couniniotis-background-1-1024x872.jpg
'

Μόνιμη Υποστήριξη του Ελληνικού Πολιτισμού και του Αγροτουρισμού- το Μουσείο Σταφίδας!

Στόχος μας, η ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού τουριστικού πλεονεκτήματος της Ελλάδος με την αξιοποίηση διεθνών τουριστικών τάσεων, μέσω της 100% δικής μας πρωτοβουλίας ίδρυσης και λειτουργίας ενός μοναδικού παγκοσμίως «θεματικού» Πολιτιστικού Πόρου.

Τα «θεματικά Μουσεία» αποτελούν παγκόσμια κατάκτηση της επιστήμης, της εθνολογίας και μουσειολογίας και συνιστούν τεκμήρια των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων. Η ιδιαίτερη Ιστορία της Σταφίδας συνδέεται άμεσα με την βιομηχανική ιστορία της Αχαΐας, ιδιαίτερα της Αιγιαλείας αλλά και της Ελλάδος. Η σταφίδα είναι ένα προϊόν με ιδιαίτερες ευαισθησίες, οι οποίες, σε όλη την διαδρομή του 19ου και 20ου αιώνα, επηρέασαν τις τύχες όσων επαγγελματιών και όσων περιοχών ασχολήθηκαν με αυτή.

Η εξέλιξη της αρχικής μικρής οικογενειακής επιχείρησης από το 19ο αίώνα σε μία από τις μεγαλύτερες σταφιδοεξαγωγικές επιχειρήσεις της υφηλίου, καθώς και η κοινωνικό-οικονομική επίδρασή του προϊόντος στην περιοχή και την Ελλάδα-που αφηγείται το «Μουσείο Σταφίδας Κουνινιώτη»- αποτελούν αφορμή γνωριμίας με την Ελλάδα και τους καθημερινούς ανθρώπους της.
Προσφέρωντας ιστορική συνέχεια το Μουσείο επίσης αναδεικνύει ότι από πλευράς ποιότητας οι Ελληνικές Σταφίδες, κατά μία διαβάθμιση του 1895 η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, κατατάσσονται ως πρώτη ποιότητα διεθνώς οι σταφίδες του Αιγίου (Π.Ο.Π. Βοστίτσα) και της Κορινθίας, δεύτερη των Πατρών, τρίτη των Ιονίων Νήσων και τέταρτη της Μεσσηνίας και της Ηλείας.

Το Συγκρότημα Εταιριών Κουνινιώτης, εξολοκλήρου με ιδίους πόρους δημιούργησε και λειτουργεί, κοντά στους σύγχρονους χώρους παραγωγής του, ένα μοναδικό χώρο προαγωγής παιδείας και πολιτισμού, πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονης αντίληψης, παγκόσμιας πρωτιάς χωρίς κενά ή ασυνέχειες (μιας και σήμερα έχουν διασωθεί ελάχιστα αρχεία σταφιδεμπόρων διεθνώς). με θεματική ταξινόμηση ενοτήτων εκθεμάτων, τεκμήρια και υποστηρικτική βιβλιογραφία – για όλους.

1-4-3-csr-lft-bodyΤο Μουσείο, απευθύνεται και ενδυναμώνει το Τουριστικό Προϊόν της περιοχής και της Ελλάδος, ως ένας βιωματικός χώρος «Αγροτουρισμού», «Παραδοσιακών Επαγγελμάτων» και «Τοπικών Καλλιεργειών», προσφέροντας ένα νέο πόλο έλξης για εκπαιδευτικά ιδρύματα και ειδικό κοινό επισκεπτών.
Οι επισκέπτες «Εναλλακτικού Τουρισμού» (ή ποιο συγκεκριμένα του κλάδου Αγροτουρισμού) αναζητούν ξεκούραση, χαλάρωση σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε μια προσπάθεια να αποκοπούν προσωρινά από την αστική τους καθημερινότητα. Επιζητούν όχι απλά την επαφή με την φύση, αλλά και να μυηθούν σε ένα διαφορετικό και άγνωστο για πολλούς από αυτούς τρόπου ζωής. Θέλουν να απολαύσουν την αυθεντικότητα της περιοχής που επισκέπτονται, την ανεπιτήδευτη φιλοξενία, τη παράδοση και να γίνουν κοινωνοί σε μια ζωή που έχει να τους πει πολλά για το παρελθόν τους.

Οι τουρίστες αυτοί θεωρούνται πολυταξιδεμένοι και έμπειροι. Είναι άτομα που έχουν ήδη γευθεί τους τουριστικούς προορισμούς με την μορφή του μαζικού τουρισμού και κορεσμένοι από το συγκεκριμένο πρότυπο, αναζητούν στον προορισμό μια νέα διάσταση, εντρυφώντας στην πολιτιστική και φυσιολατρική του υπόσταση αλλά και στην δυνατότητα για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία.
Από τα σπουδαιότερα όμως χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα άτομα που επιλέγουν τον Εναλλακτικό Τουρισμό είναι το υψηλό οικονομικό αλλά και μορφωτικό τους επίπεδο. Τα άτομα αυτά θεωρούνται ότι έχουν αυξημένη οικολογική συνείδηση, πολυποίκιλα ενδιαφέροντα, διάθεση για μόρφωση και πολιτιστική προσέγγιση.

Σε όλο τον κόσμο ο Εναλλακτικός Τουρίστας θεωρείται ποιοτικός, υψηλών προδιαγραφών και σημαντικής αγοραστικής δύναμης. Το δε ιδιαίτερο προφίλ επισκεπτών με ενδιαφέρον για «Πολιτισμό – Περιβάλλον – Αθλητισμό», έχει ως κύριο παράγοντα επιλογής την «Αναζήτηση Εμπειριών»:

  • αναζητούν αυθεντικότητα, διάδραση και εμπλουτισμό των προσωπικών εμπειριών τους,
  • απόδραση από τα στερεότυπα (away from clichés), αναζήτηση της αυθεντικής ζωής των ντόπιων (who the Other really is).

Επισκεφτείτε μας και γίνετε Κοινωνοί μια Μοναδικής Ελλάδος!

FB: Couniniotis

Youtube Channel

Error type: "Bad Request". Error message: "Invalid string value: 'asc'. Allowed values: [date, rating, relevance, title, videocount, viewcount]" Domain: "global". Reason: "invalidParameter". Location type: "parameter". Location: "order".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id CouniniotisGroup belongs to a . Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Follow Me on Pinterest 
My Pinterest Badge by: Jafaloo. For Support visit: My Pinterest Badge