http://couniniotis.gr/wp-content/uploads/2013/07/couniniotis-background-1-1024x872.jpg
'

Γενικοι Οροι Συναλλαγων

Τελευταία τροποποίηση: 27 Ιουλίου 2013

Συνιστούμε στους «Χρήστες» του παρόντος ιστότοπου (website) να διαβάσουν προσεκτικά τα πιο κάτω:
Η πρόσβαση και χρήση του Website και οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Συγκροτήματος Εταιριών Κουνινιώτης διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.), οι οποίοι αναγράφονται στο «Website» και στους οποίους παραπέμπουμε ρητά.
Με την είσοδο ή εγγραφή του, κάθε «Χρήστης» αποδέχεται ανεπιφύλακτα, αμετάκλητα και αυτόματα τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ), όπως αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, καθώς αποτελούν ρητή προϋπόθεση. Η δε γνώση και αποδοχή των παρόντων όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη, απαλλάσσοντας το Συγκρότημα Εταιρών Κουνινιώτη από οιαδήποτε ευθύνη.

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία του Συγκροτήματος Εταιριών Κουνινώτης, όπως αποκαλείται ακολούθως «εταιρία».

Πολιτική Χρήσης και Απορρήτου
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μερική ή ολική αναδημοσίευση κειμένων, ή φωτογραφιών ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου εμπεριέχεται στον παρών ιστότοπο, καθώς αποτελούν προϊόν Πνευματικής Ιδιοκτησίας και υπάγονται από την σχετική κείμενη νομοθεσία-ιδιαίτερα χωρίς την προηγούμενη γραπτή επιβεβαίωση από εκπρόσωπο του Συγκροτήματος Εταιριών Κουνινιώτη.
Κάθε χρήστης του Website οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω του Website πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχουν επιλέξει μέσω του Website και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.
Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στο Website ανήκουν στην ετιαρία ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή/ και στους δικαιοπαρόχους αυτών. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πάροχο του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή του Website.
Ρητώς διευκρινίζεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι οι χρήστες ουδέν δικαίωμα έχουν να χρησιμοποιήσουν άλλως να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website από την εταιρία ή/ και Τρίτους Παρόχους για εμπορικό σκοπό, π.χ. για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Συλλογή και Επεξεργασία Στοιχείων
Συλλέγουμε στοιχεία για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες μας, από την ανίχνευση βασικών στοιχείων, όπως είναι η γλώσσα σας, μέχρι πιο σύνθετα στοιχεία, όπως είναι οι διαφημίσεις τις οποίες θεωρείτε περισσότερο χρήσιμες. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να σας προσφέρουμε προσαρμοσμένο περιεχόμενο,.
Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή επισκέπτεστε περιεχόμενο στον ιστοχώρο μας ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε αυτόματα τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν: λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στον ιστοχώρο μας, περιοχές πλοήγήσης σας, ερωτήματά σας αναζήτησης, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματός σας, τη διεύθυνση URL αναφοράς, cookie τα οποία ενδέχεται να προσδιορίζουν μοναδικά το πρόγραμμα περιήγησής σας,
Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη συλλογή και την αποθήκευση στοιχείων όταν επισκέπτεστε μια υπηρεσία στον παρών ιστότοπο και αυτή η ενέργεια ενδέχεται να περιλαμβάνει την αποστολή ενός ή περισσότερων cookie ή ανώνυμων αναγνωριστικών στη συσκευή σας. Ενδέχεται να συνδυάσουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει για μια υπηρεσία με στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών στοιχείων, από άλλες υπηρεσίες – για παράδειγμα, για να διευκολύνουμε την κοινή χρήση περιεχομένου με τα άτομα που γνωρίζετε.
Παρέχουμε προσωπικά στοιχεία στους συνεργάτες μας και σε επιχειρήσεις ή άτομα που εμπιστευόμαστε για να τα επεξεργαστούν για δική μας χρήση, με βάση τις οδηγίες μας και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και τυχόν άλλα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία με εταιρίες, οργανισμούς ή μεμονωμένα άτομα εκτός εταιρίας μας, αν θεωρούμε, καλή τη πίστει, ότι η πρόσβαση, η χρήση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι εύλογα απαραίτητη, προκειμένου: α) να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε ή να αντιμετωπίσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απάτες σχετικές με τις διευθύνσεις και ζητήματα ασφαλείας ή τεχνικά ζητήματα, β) να προστατεύσουμε από επικείμενη βλάβη τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της εταιρίας, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία
Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς χωρίς πιθανώς την έγκαιρη γνωστοποίηση σας. Με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου δηλώνετε ρητώς ότι ενδέχεται η Πολιτική Απορρήτου να αλλάξει χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε την Google και τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Για παράδειγμα: α) ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα, β) η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους, αναδόχους και αντιπροσώπους της εταιρίας που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την επεξεργασία τους για εμάς και οι οποίοι υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχικές διαδικασίες ή σε απόλυση εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις.

Περιεχόμενο
Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον ιστότοπο έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία μεριμνά μεν στο μέτρο του δυνατού για την εγκυρότητα το στοιχείων αυτών αλλά δεν εγγυάται την απόλυτη ακρίβεια τους ή ότι είναι «χωρίς λάθη». Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει στις ιστοσελίδες της διαφημιστικό υλικό και περιεχόμενο. Δεν υποχρεούται όμως να εξετάζει το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη έναντι των επισκεπτών της. Επίσης μερικώς το περιεχόμενο μπορεί να είναι ιδιοκτησίας τρίτων που βρίσκεται στο public domain όπως τουριστικών οργανισμών (ΕΟΤ, visitgreece), portal (wikipedia, morguefile, Microsoft) με ή χωρίς τη σχετική και ανά περίπτωση ένδειξη προέλευσης τους, καθώς τα χρησιμοποιεί δωρεάν, χωρίς να τεκμαίρει ιδιοκτησία σε αυτά, με μόνο λόγο τη δωρεάν προβολή αγροτικών προϊόντων.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Η εταιρία επίσης δεν ευθύνεται για: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των προϊόντων και ειδών και χαρακτηριστικών αυτών που παρέχονται στο Website, (iii) για τυχόν τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο χρήστης του Website υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, παρερμηνείας, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του της εταιρίας ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον άμεσο έλεγχο του Συγκροτήματος Εταιριών Κουνιώτης.
FB: Couniniotis

Youtube Channel

Error type: "Bad Request". Error message: "Invalid string value: 'asc'. Allowed values: [date, rating, relevance, title, videocount, viewcount]" Domain: "global". Reason: "invalidParameter". Location type: "parameter". Location: "order".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id CouniniotisGroup belongs to a . Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Follow Me on Pinterest 
My Pinterest Badge by: Jafaloo. For Support visit: My Pinterest Badge